Tilbod ved knutepunktskolar | qa.statped.no

StatpedMagasinet 1–2018

Tilbod ved knutepunktskolar

Stadig fleire skolar tilbyr teiknspråk som framandspråk. Elevane kan då velje å få undervisning i teiknspråk i staden for til dømes tysk, fransk eller spansk. Nordahl Grieg vidaregåande skole i Bergen var ein av dei første skolane som fekk på plass eit slikt tilbod. Skolen er ein knutepunktskole for høyrselshemma i Hordaland fylke og har difor eit tilrettelagt og organisert tilbod for høyrselshemma.

– Vi håper tilbodet bidrar til å skape større interesse for teiknspråk, seier fagleiar Sverre Urheim Lie ved Nordahl Grieg vidaregåande skole.

Sverre Urheim Lie er fagleiar ved Nordahl Grieg vidaregåande skole i Bergen.
Foto: Sean Kendal Meyer

Etter kvart har fleire andre skolar følgt etter. Tal frå Utdanningsdirektoratet viser at ti skolar i landet tilbyr teiknspråk som fellesfag, medan fem skolar har teiknspråk som programfag. Eit fellesfag er eit obligatorisk fag medan programfag er fag elevane vel sjølve.

Fleire av skolane er knutepunktskolar. Tiller vidaregåande skole, Sandefjord vidaregåande skole og Nydalen skole i Oslo har dei siste åra tilbode teiknspråk som framandspråk. Hetland vidaregåande skole i Stavanger tilbyr også faget, men førebels berre for høyrselshemma elevar.

Side 54 av 93

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!